sunnuntai 6. marraskuuta 2016

Opetusharjoittelu


Olen esittänyt opetuksesta 2 videota. Jossa opetan voimankäyttöä.

Videon alussa tervehdin opiskelijoita.

Sitten kerron päivän opeteltavan aihealueen.

Koulutus aloitetaan niin että kokonaistilanne simuloidaan ja näytetään kokonaisena toimintana.

- Henkilönkohtaaminen
- Hallittu maahan vienti.
- Raudoitus.
- Nosto kuljetus valmiuuteen.

tämän jälkeen saman suoritus näytetaan "maahanvienti"

Sitten maahan vienti liike palaoitellaan eri osiin ja läpikäydään vielä muutaman kerran mallina.

Jotta opiskelijat oppivat tosiallisesti pistetään oppilaat tekemään hallitusti maahanvientiä.

Tämän tyylisessä opetuksessa on tärkeää korostaa ennen varsinaisen suoritteiden aloittamista että voimankäyttö on toiseksi viimeinen keino, eli se tarkoittaa kun kaikki muut keinot on menneet pieleen on epäonnistuttu ennalta ehkäisyssä vaaran arvioinnissa ja sen mitoittamisessa. Tästä seuraava tilanne on hätävarjelu. Hätävarjetussa on enää kysymys henkiijäämisestä. Voimankäyttö tilanne muuttuu hätävarjeluksi siinä vaiheessa kun tilanne ei ole enää hallinnassa.

Jokainen voimankäyttötilanne on todella vaarallinen koska vasta puoli voi mielessään miettiä kuinka päihitän tuon henkilön.

Hyvä esimerkki on puukko kädessä oleva kohde tämä tilanne on erittäin uhkaava ja voidaan sanoa täysin hätävarjelupainotteinen.

Voimankäyttö tilanne on vielä hallittavissa oleva mutta hätävarjetu tilanne ei.

Opetan myös paljon teoreettista turvallisuutta joka on todella tärkeää sen avulla voidaan ennalta ehkäistä tilanteita.  Teoreettisessa opetuksessa voidaan tehtä erilaisia oppimisratkaisuja.

Lukemalla, kuuntelemalla katsomalla ja kokeilemalla erilaisten asioiden vaikutusta.
Tärkeintä opetuksessa on saada motivoitua opiskelijat oppimaan ja ymmärtämään oppimaansa. Jotkut haluavat vain kurssi todistuksen syystä tai toisesta. Toiset taas haluavat oppia jotain ja kehittää sitä.

Opetuksessani on ollut henkilöitä jotka ensin ovat halunneet vain todistuksen mutta ovat koulutuksen jälkeen motivoituneet ja tulleet lisäkoulutuksiin.

Hyvä opettaja jää vuosienkin jälkeen mieleen ja samalla ihminen muistaa siellä opetetut asiat.

Opetuksistani olen saanut kiitettävää palautetta. Itselläni on omanlainen tyyli opettaa asioita.
Välillä kerron hauskoja terinoita jotka jäävät mieleen ihmisille.

Vartijalle kun opetan LYTP 28 § sisältää 4 mom

Poistaminen
Kiinniotto
Turvallisuustarkastus
Voimakeinojen käyttö

Kerron yhden tarinen jossa nämä kaikki asiat tapahtuvat se on ollut erittäin tehokas opetustyyli.

Vanha spurgu tuli alueelle häntä pyydettiin poistumaan.
Vanha spurgu uhkasi tappaa syntyi kiinniotto peruste "laitoin uhkaus"
Vartija ilmoitti kiinniotosta ja kertoi tekevänsä tarkastuksen.
Vanha spurgu löi vartijaa rintaan.
Vartija otti kädestä kiinni ja vei maahan raudoitti ja tarkasti.

Tämä kun muutetaan mielikuvasi omaan päähän tämä tarina sitä voi kelata aina uudestaan ja uudestaan. Näin oppii meno tekniikan avulla.


Jos vain lukisi ilman mielikuvaa silloin muistaminen on vaikeampaa mutta siihen kun liitetään tapahtuma sarja se jää parmmin mieleen.

Ihmisen aivot ovat kuin video nauhuri pitää vain osata kelata oikeaan kohtaan niin muistaa erilaisia asioita.

Kun päästään ylemälle tasolle ihminen pystyy tekemään kuten tietokonekkin useampaa asiaa kerrallaan meidän sitä huomaamattaan. Tämä oli esimerkiksi Albertin suuri taito luota monikerroksiasia prosesseja jotka pyörivät yhtäikaisesti. Jolloin päästään tavallisten ihmisten silmissä lahjakkaiksi vaikka jokainen siihen pystyy. Osa oppii sen vahingossa osa mekaanisesti.

Itse olen aina miettinyt jo nuorena mitä sitä sitten iso haluaa olla. pienillä pojilla hyvin yleistä olla ritari erilaisissa muodoissa. Sitten kun ikää tulee niin ajatukseen tulee hienot autot ja bikini tytöt.

Tytöillä olla prinsessa tai malli ja sitten kun ikää tulee löytää kyvykäs ritari jolla on se hieno auto ja paljon rahaa.

Kun näin miettii molemmilla on sama loppu ajatus elämästään mutta elämä kuljettaa sitten johonkin.

jokaisella on yhtä paljon mahdollisuuksia toteuttaa unelmansa. kysymys onkin pitkästä prosessista jolla voidaan saavuttaa elmässään jotain.

Nykyään on mahdollista että tyttö haluaa olla ritari ja poika prinsessa kukin tyylillään.
Mutta perus idea on sama ihmisillä on se unelma mutta jossain vaiheessa he lakkaavat unelmoimasta ja uskomasta siihen että voivat se saavuttaa.

Tärkeintä mielestäni opettamisessa on se että tukee ihmisen unelmia ja auttaa häntä niihin pääsemisessä. Pedagogiikka on haasteellinen tieteen ala. siinä yhdistyy monen tieteen osa-alueet.
ja kuten kaikessa ei ole sitä oikeaa tai väärää on vain näkemuksiä. Jotain voidaan tieteellisesti todistaa mutta sitten se voidaan todistaa tieteellisesti vääräksi heti perään.

Lyhyesti opettaminen säädetään eri laki pykälissä ja asetuksissa, lisäksi on opetussuunitelmia, joista koulut tekevät ovat tarkentavat suunitelmat. Alueelliset tarpeet ja erikoisuudet huomioden.

Ei ole väärää opetustapaa on erilaisia vaihtoehtoja opettamiselle ja oppimiselle. Tärkeintä on saada opiskelijalle täysi hyöty opiskelusta jos hän sitä itse haluaa.

Suomessa oppivelvollisuus päättyy peruskouluun jonka jälkeen opiskelu on vapaaehtoista.
Terveillä miehillä on sitten vielä pakollinen sotilaspalvelus.

Täten peruskoulun jälkeinen opiskelu on vapaaehtoista ja opiskelijalle mieluista mikäli on päässyt sille linjalle minne on halunnutkin.

Tärkein asia minkä olen sanonut pakko ei ole täälä olla opiskelu on vapaaehtoista mutta jos kerran tulee opetukseen on minun luokassani minun säännöt jos ei kiinnosta voi lähteä pois.

1. Kunnioitetaan opettajaa ja opiskelijoita ja oppimis ja opetus rauha.
Molemmin puolinen kunnioitus on tärkeää hyvälle yhteistyölle.

Opiskelu saa ja pitää olla hauskaa ja mukavaa sekä innostavaa.
Tärkeintä että opetuksesta on hyötyä opiskelijalle omaan elämään ja työelämään.

Erityinen opetus

Olen opetuksissani kohdannut opiskelijoita, joilla on ollut erilaisia oppimisvaikeuksia ja esteitä.
Luki ja keskittymisvaikeus on ollut todella yleinen sekä väsymys ja kotiongelmat.

Olen Oppituntien jälkeen opiskelijat ovat jääneet henkilökohtaiseen ohjaukseen jossa esimerkiksi ovat kertoneet kotiongelmistaa ja olemme keskusteelleen kuinka voidaan heitä auttaa. Mieleen painuvin oli kun 2 opiskelijaa oppitutnnin jälkeen tuli kertomaan vaikka pidänkin kovaa kuria olen todella välittävä opettaja.

Kertoivat että olen saanut heitä motivoitua opimiseen. Kaikista palkitsevinta on ollut kuulla opiskelijoilta että toivoisivat että heidän isänsä olisi minun kaltaiseni välittäisi heidän oppimisestaan. Itselleni on ollut hyvin kasvattava kokemus koska olen kouluttanut pääosin aikuisia. Niin toisella asteella olevat opiskelijat tosissaan voisivat olla minun lapsiani iänsä puolesta. Mies opettajan tulee olla samalla nuorile isällinen rooli hahmo joka opettaa ja kasvattaa nuoria opiskelijoita.

Nuorten kasvatuksesta minulla entuudestaan on kokemusta kun toimin isosena leireillä jossa oli pieniä lapsia. Omia lapsia minulla ei ole eli sitä kautta kokemusta ei ole kertynyt.

Hyvän opettajan ja hyvän vanhemman molempia ominaisuuksia tarvitaan etenkin 2 asteen opetuksessa koska opettamisen lisäksi on myös kasvatusvastuu.

Naispuolisilla on hyvää kokemusta pedagogisesta ja kasvatuksesta joka on kertynyt omien lasten opettamisesta ja kasvattamisesta. Miehillekkin jolla on perhettä kertyy ensiluokkaista kokemusta lasten kasvattamisesta.

Minun kohdalla kasvatuskokemusta on kertynyt koirien kautta minulla on tällä hetkellä musta saksanpaimenkoira jota olen kasvattanut ja kouluttanut. Koiran kouluttaminen nimen omaan on erityistä pedegogiikkaa koska koira ei lue ei kirjoita. Joten sen kouluttamiseen tarvitaan erityisiä pedegogisia taitoja. Nykyinen työparini ( saksanpaimen koira) on samalla minulle kuin oma poika jonka kanssa touhuamme hyvinkin paljon. Mutta olen huomannut että koira on todella älykäs eläin se tarvitsee vain erityispedagogiikkaa oppiakseen ja tullakseen todella taitavaksi.

Sanoisin että erityin pedagogiikka pääsee siinä täysiin ikeksiinsa kun oppii kouluttamaan hyvin eläintä ymmärtää erilaisia opetus tapoja kuinka esimerkiksi rajottunut henkilö saadaan oppimiaan erilaisilla opetus tavoilla.

Kun ajatellaan ihmisen kasvukaarta ihminen on pienenä kuin simpanssi sitten kun häntä opetetaan hänelle syntyy tietoisuus ja puhekyky. Sitten opetus tapoja kasvatetaan monimuotoisiksi. mutta ihmisten ja eläinten pedagogiikka ei suuresti eroa toisistaan molemmat kehittyy omalla tasollaan eteenpäin ja kasvattavat tietoisuuttaa eläimen tietoisuus hieman eroaa mutta uskon kun teknologia hieman kehittyy pääsemme kommunikoimaan kuten ihmisten välillä. Koiran kouluttamisessa olen huomannut että koiran älykkyys ja tietoisuus kehityy todella huimasti vielä kun meille löytyisi yhteinen kieli ja puhe kyky voitaisiin päästä todella mittaviin tuloksiin.

Joskus mietin että onko ihmisen älykyys lahja vai kirous. Koska kun katson koiraa hän on aina niin onnellinen pienistäkin asioista eikä murehdi turhia. Koiran iloisuus on todella mahtavaa hän nautii olestaan meillä Bingo nauttii aivan samoista oikeuksista kuin muutkin perheen jäsenet kukaan ei ole toistaan ylempänä.

Oma elämän katsomukseni että kaikki luojan luodut elämän muodot ovat yhtä arvokkaita en aseta toista eläinkunnan lajia huonompaan asemaan. Vaikka voisi ajatellan että eläimet rajoittuneimipia niin en oikeestaan tiedä ne elävät täyttä elämää ja ovat onnellia pienistä asioista. Kun taas ihmiset murehtivat turhanpäivisistä asioista. Jokaisella maan eliöllä on tärkeä tehtävä ihmisen tulisi käyttää älykkyyttään heikoimpien suojelemisesksi.


.

Lähteet:

Aaltonen, K., Isacsson, A., Laukia, J. & Vanhanen-Nuutinen, L. (toim.) 2013. Practical skills, education and development. Vocational education and training in Finland. Helsinki: Haaga-Helia.

Helander, S. (toim.) 2009. Ammatillisen opettajan käsikirja. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/40325/HAMK_AmmatillisenOpettajanKasikirja.pdf?sequence=1

Helakorpi, S., Aarnio, H. & Majuri, M. 2010. Ammattipedagogiikkaa uuteen oppimiskulttuuriin. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Laukia, J. et al. 2015. Katu-uskottava ammatillinen koulutus. Uusia ratkaisuja oppimiseen. Helsinki: Haaga-Helia.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti