sunnuntai 12. kesäkuuta 2016

Verkosto-osaaminen

11.   Tiedät ja hyödynnät yrittäjyyttä tukevia, työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä sekä opetus- ja ohjausmenetelmiä. Yrittäjyys-opinnotOpetuksissani kerron yrittäjyys ajattelun merkityksen työelämässä. Hyvä työntekijä ymmärtää oman työnsä lisäksi miksi hän tekee työtään. Opetuksissa ja ohjauksessa on tärkeää tuoda yrittäjyden merkitys koska todellisen oppimisen saavuttamiseen pitää ymmärtää opittava asia ja miksi sitä tehdään. Liiketoiminta ajattelu voidaan yksinkertaistaa ajatteluun 1€ ostetaan 3€ myydään. 1€ työntekija 1€ yritys 1€ omistaja. Yksi hyvä jota käytän opetuksissani on havainnolistaminen ja saada opiskelija itse ajattelemaan. Jos ostat 1,5l limupullon 2€ mutta saatkin vain 0,5l limupullon niin harmittaahan se. Näin myös asikas ajattelee ja yritys jos työntekijä ei tee työtään koko palkan edestä. Tälä yksinkertaisella asialla saadaan opiskelija ymmärtämään ja ajattelemaan asiaa yrittäjämäisesti.
11.1. Kuvaat ammatillisen koulutuksen/korkeakoulun toimintaympäristön

Ammatillisen koulutuksen toiminta ympäristö on oppilaitos ja yhteistyöoppilaitokset.

Toiminta ympäristöt ovat hyvin laajoja yritkset johon työvoimaakoulutetaan.


11.2. Tunnet opettajan työhön liittyviä sisäisiä ja ulkoisia verkostoja ja niiden toimintojaKun verkostoja ajatellaan niin verkostoja on joka puolella yrityksen verkosto on oppilaitos ja toisin päin. Verkostojen hallinan olen kerännyt työelämässini. Kuvassa on mainittu hyvin kattavasti esimerkiksi KV verkostoja niiden lisäksi on kotimaiset verkostot yms.
Itsearviointi

Tiedän, ymmärrän, osaan, sekä pystyn kehittämään edellä olevia kohtia.

Olen hyödyntänyt koulutuksissa yrittäjyyttä tukevia menetelmiä.

Tiedän ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöt.

Tunnen ja tiedän työhön liittyvät sisäiset ja ulkoiset verkostot ja niiden ydintoiminnot.
Osaamisen kehittäminen


Pystyn kehittämään osaamistani tarvittaessa lisää, mikäli koen sen tuovan lisäarvoa itselleniOsaamisen osoittaminen


Pystyn osoittamaan osaamiseni verkkoistunnoissa, videon avulla, sekä kirjallisesti.

Osaamiseni voidaan osoittaa jo hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti