sunnuntai 12. kesäkuuta 2016

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen12.                 Reflektoit omaa osaamistasi hyödyntämällä opetukseen, ohjaukseen ja oppimiseen liittyviä teorioita ja alan tutkimustuloksia

Osaamistani päivitetään aina 5 vuoden välein kertauskoulutuksella sekä tarvittaessa lain muutosten yms asioiden vaikutuksesta.
13.                 Kehität omaa toimintaasi opettajana ja ohjaajana keräämäsi palautteen perusteella

Kerään palautteita ja kehitän toimintaa vilä parempaan suuntaan lisäksi huomion nykypäivän teknologian tuoman edut.


14.                 Tunnistat oman alasi opetussuunnitelman kehittämiskohteita

Tunnistan opetussuunitelman kehittämiskohteita .


14.1.              Tiedät ammatillisen koulutuksen/korkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopistealueet

1. toimintaympäristön ja opetusjärjestelmän analyysi
2. Opiskelu tilan informaation hallinta ja opetus
3. ihminen toimijana
4. vaikuttaminen ja suoja.

Toimintaympäristön ja opetusjärjestelmän analyysi auttaa tunnistamaan ja arvioimaan turvallisuusuhkia ja rakentamaan uskottavaa koulutusjärjestelmää.

Opiskelutilan informaation hallinta ja päätöksenteko tulee yhä tärkeämmäksi tiedon määrän kasvaessa. Tutkimus kohdistuu mm. osaamisen- ja koulutusjärjestelmiin sekä opetusjärjestelmiin. Järjestelmiä kehitetään yhä integroituneemmiksi ottaen huomioon häiriönsietokyky, käytettävyys sekä tietoverkko opetuksen käynnin vaatimukset.

Ihminen toimijana on tutkimuskokonaisuus, johon liittyy niin toimintakyvyn tutkimus kuin vuorovaikutuksen tutkimus osana opettajia ja oppilaita.


Opettamisen ja oppimisen tutkimus kohdistuu koulunkäynnin kovaan ytimeen: koulutusjärjestelmien vaikuttavuuteen, haavoittuvuuksiin ja vaikutukselta suojautumiseen. Perinteisten opetuksen lisäksi vaikuttamista voivat olla esim. tietoverkko ongelmat tai informaatio-puute.

Tiedän koulun tutkimus ja kehitämistoiminnan painopisteet.


Opiskelijat kokevat TKI-yhteydessä suoritetut opinnot mielekkääksi tavaksi oppia. Ja miksipä ei? TKI-opinnoissa opiskelija pääsee puimaan ja kehittämään aitoja työelämästä saatuja ongelmatilanteita. Samalla opiskelija pystyy kartuttamaan työelämäyhteyksiään, joita hän voi hyödyntää jatkossa työpaikan tai vaikka opinnäytetyön suhteen. Kun myös opetushenkilökunta osallistuu TKI-toimintaan, myös he saavat työelämästä ajankohtaista tietoa, jota he voivat hyödyntää opetuksessaan. Kun ammattikoulujen tehtävänä on joka tapauksessa tarjota työelämälähtöistä opetusta ja käyttää opetuksessa ajantasaista tietoa, on tämä mahdollista saavuttaa integroimisella TKI-toimintaa opetukseen. Kyllähän varmaan jokainen ammattikoulu haluaa kouluttaa työelämässä arvostetut osaajat ja innovaattorit!
Itsearviointi
Tietää, ymmärtää, osaa, sekä pystyy kehittämään edellä olevia kohtia.

Osaan reflektoida osaamistani esimerkiksi blogilla tai vastaavilla menetelmillä.

Osaan kehittää ja parantaa toimintaa saadun palautteen pohjalta sekä osaan myös tarkastella palautetta kriittisesti molemminta näkökulmilta ja etsiä sopivin ratkaisu.

Tunnistan oman alan kehittämiskohteita kriittisesti erilaisista näkökulmista.

Tiedän ja ymmärrän koulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan painoalueet ja perusteet. 

Osaamisen kehittäminen

Pystyn kehittämään osaamistaan tarvittaessa lisää, mikäli kokee sen tuovan lisäarvoa itselleen.

Osallistumalla verkkoistuntoihin lukujärjestyksessä määräityinä päivinä, sekä osallistua tietoisku päiviin jotka on opinto tarjonnassa, sekä itseopiskelulla.


Osaamisen osoittaminen

Pystyn osoittamaan osaamiseni esimerkiksi, verkkoistunnoissa ja videon avulla, sekä tarvittaessa sen lisäksi kirjallisesti.


Pystyy osoittamaan osaamisensa esimerkiksi videon avulla, sekä tarvittaessa sen lisäksi kirjallisesti.
Osaaminen voidaan osoittaa jo hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti