sunnuntai 12. kesäkuuta 2016

Toteutusosaaminen

4.            Opetat ja ohjaat oman alasi tutkinnon perusteiden/opetussuunnitelman mukaisesti


Käytän opetuksissäni opetushallituksen opetussuunitelmaa.


5.            Toteutat opetusta pedagogisesti perustellen
¨
Näytetään oppilaalle kuinka asia tehdään ja hän harjoittelee että osaa tehdä sen perässä.
kun asia alkaa sujumaan pistetään opiskelija miettimään miksi näin tehdään ja kuinka hän voi sitä soveltaa omassa työssään.

5.1.        Hallitset tieto- ja viestintätekniikan perustaidot (ope.fi 1-taso)

Olen suorittanut ope.fi 1 tason vaaditut tehtävät.
Hyödynnän opetuksissäni hyvin laajaalaisesti erilaisia digitaalisia ratkaisuja.

Aineiston jakaminen Verkkopalvelimelta, sekä sinne aineiston tekeminen ( OneDrive / Gdrive)
Opetusvideoiden tekeminen ja opetuksessa niiden hyödyntäminen (Youtube / mobiilivideo)

Opetan opiskelijoille Netiketin ja tekijän oikeuksiin liittyvät asiat.
Hyödynnän opetusksissani erilaisia kuvapalveluita aineistojen teossa yms.
Ymmärrän,tiedän ja käytän erilaisia pedadogisia malleja.
Käydän ohjauksessani Facebook ryhmää jossa ohjaan opiskelijoita 24/7 periaatteella
Pystyn käyttämään erilaisia verkkokokousvälineitä jos haluan järjestää etäopiskeluna tiettyjä opintoja.
Osaan hyödyntää Bloggeria opiskelijoille esimerkiksi oppimispäiväkirjan käyttämistä varten.

5.2.        Opetat ja/tai ohjaat digitaalisia oppimisratkaisuja hyödyntäen

Opetuksissani käytän onedrive verkkolevyä joka on jaettu oppilaille josta saavat tehtävät ja aineistot.

Aineiston jakaminen Verkkopalvelimelta, sekä sinne aineiston tekeminen ( OneDrive / Gdrive)
Opetusvideoiden tekeminen ja opetuksessa niiden hyödyntäminen (Youtube / mobiilivideo)

Opetan opiskelijoille Netiketin ja tekijän oikeuksiin liittyvät asiat.
Hyödynnän opetusksissani erilaisia kuvapalveluita aineistojen teossa yms.
Ymmärrän,tiedän ja käytän erilaisia pedadogisia malleja.
Käydän ohjauksessani Facebook ryhmää jossa ohjaan opiskelijoita 24/7 periaatteella
Pystyn käyttämään erilaisia verkkokokousvälineitä jos haluan järjestää etäopiskeluna tiettyjä opintoja.
Osaan hyödyntää Bloggeria opiskelijoille esimerkiksi oppimispäiväkirjan käyttämistä varten.5.3.        Käytät pedagogisesti perusteltuja, monipuolisia opetus- ja ohjausmenetelmiä

Oppilaille ensin kerrotaan ja näytetään, sitten he itsenäisesti tekevät opetetut asiat opettajan ohjauksessa. Sitten kun alkaa sujumaan pistetään oppilas miettimään miksi näin tehtiin.

Opettuksissani Käydän Omaa menetelmää Nimeltään  NEKTO
Esimerkkinä käytän tietotekniikka kurssia joka on osa Turvallisuusalan perustutkinnon Turvallisuusalan perustoiminta ja tietoturvallisuus osia.

NoviisiOpetetaan asiat käyttämällä Behaviorismia (BH), sekä Konstruktivismia (KT)
Jossa henkilö saa perustiedot ja tadot jotta voi siirtyä seuraavalle tasolle

Opeskelijalle opetetaan  Laitteen ja tiedon hallinan perusteet.
Näyttämällä, kertomalla ja pistämällä henkilöt itsenäisesti tekemään.

EksperttiTässä kohdassa käytetään edelleen BH ja KT menetelmiä mutta oikeassa mittasuhteessa.

Kun ensimmäinen taso on saavutettu siirrytään seuraavaan joka on Internet ja sähköposti.

Tässä harjoitellaan tiedon etsimistä internet selaimen avulla sekä sähköpostin lähettämistä ja vastaanottamista ( työelämän standardien mukaisesti)

KehittäjäKun ymmärrys onsaatu sille tasolle että henkilö voi siirtyä tälle tasolle alkaa pohtimaan aikaisempia tasoja ja miettiä kuinka voi kehittää niitä menetelmä KT

Tässä vaiheessa harjotellaan tekstinkäsittelyn ja esitysgrafiikan perusteita.

Näyttämällä ja tekemällä

Tutkija
Tässä vaiheessa henkilö on saanut aikaisemmat tasot nyt hän alkaa tutkia jotta voi kehittää osaamistaan entisestään.

Tässä vaiheessa käydään laajemmin verkkotyöskentelyä sen mahdollisuuksia ja hyötyjä.

Tämän jälkeen henkilö hallitee tietotekniikan perusteet @- kortin vaatimusten mukaisesti.

LTI,INT,TEK,VET

OnnistujaOnnistuja taso saavutetaan kun 4 ensimmäistä tasoa on saatu sille mallille jotta henkilö osaa kehittää osaamistaan itsenäisesti lisää ja onnistua halumassaan aiheessa.

Tässä vaiheessa käytän henkilöiden aikaisemmin oppimaa asiaa ja pistän heidät opiskelemaan itsenäisesti Exel ja kuvankäsittelyn perusteita koska heillä on siihen vaadittu osaaminen pohjalla.

Osaavat käynistää tietokoneen
Osaavat etsiä internetistä / kirjallisista lähteistä tietoa ja opetusvieoita
Osaavat käytää tekstinkäsittely ohjelmaa ja esitysgrafiikka ohjelmaa.

Pystyvät itse vahvistamaan oppimistaan ja tietävät kuinka hankkia osaamista ja tietoa itselleen.

Onnistuja vaiheessa annetaan lopputehtävä jolla he osoittavat hallitsevansa aikaisemmat osoalueet sekä kehittämään itseään itsenäisesti.


Tätä menetelmää voin käyttää muutaman tunnin kulutuksesta aina vuosien kestävään koulutukseen silloin on osattava toteuttaa koulutus niin että se on mielekästä ja tarkoituksen mukaista.

Lisäksi jokainen voi mietiä menetelmää omaan elämäänsä kokonaisuudessaan joka avartaa ymmärrystä entisestään.

Tärkeintä on ymmärtää ymmärtämistä jonka jälkeen mikään ei ole enää esteenä itselleen.


6.            Opetat ja ohjaat opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden huomioiden

Huomioin opetuksissani että jokaisella opiskelijalla on turvallista ja mukavaa tulla tunneille.

4. Olen opettanut oman alani tutkintojen mukaisesti.

Opetan oman alani tutkintoja mm. Turvallisuusalan perustutkinto
Itsearviointi

Tiedän, ymmärrän, osaan, sekä pystyn kehittämään edellä olevia kohtia.

Olen kouluttanut oman alan opetusta suunnitelman ja perusteiden mukaisesti.Toteutan opetuksen siten, että se on pedagogisesti perusteltavissa.Hallitsen tieto- ja viestintätekniikkaa viitekehystä peilaten ope.fi 3-tasoon asti.


Olen suorittanut vaaditun minimi tason 1.Olen hyödyntänyt opetuksissani erilaisia digitaalisia ratkaisuja hyvin monipuolisesti.Käytän eri koulutuksissani monipuolisia opetus ja ohjausmenetelmiä.Koulutuksissani otan huomioon turvallisuuden eri näkökulmista.

  
Osaamisen kehittäminen


Pystyn kehittämään osaamistaan tarvittaessa lisää, mikäli koen sen tuovan lisäarvoa itselleni.

Osallistun meille tarjottuihin verkko opetuksiin lukujärjestyksenmukaisesti.Osaamisen osoittaminen


Pystyn osoittamaan osaamiseni verkkoistunnoissa, videon avulla, sekä tarvittaessa sen lisäksi
kirjallisesti.


Osaaminen voidaan osoittaa jo hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti