sunnuntai 12. kesäkuuta 2016

Suunnitteluosaaminen

1.    Suunnittelet oman alasi koulutuskokonaisuuden tutkinnon perusteiden/opetussuunnitelman pohjalta osaamisperusteisesti

1.1. Tiedät opetuksen ja ohjauksen suunnittelua ohjaavat asiakirjat

2.    Suunnittelet osaamisperusteista opetusta ja ohjausta opiskelijalähtöisesti oppimisen teorioita hyödyntäen
2.1. Ymmärrät ja hyödynnät suunnittelua ohjaavia oppimisen teorioita ja oppimiskäsityksiä
2.2. Ymmärrät oppimisprosessin merkityksen opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa

3.   Otat huomioon opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden

1. Suunnittelemiani ja toteuttamiani koulutuksia:

Olen saanut kouluttaja kulutuksen jossa opetettiin kuinka koulutuksia suunitellaan.


Olen ollut opetustyössä ja esittelen kirjallisesti tekemäni järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen suunitelman järjestyksenvalvoja koulutussuunitelma kyseisesä opetuksessa olen käyttänyt behaviorismi oppimisteoriaa teoria osuudelle jossa opetetaan kaatamalla opiskelijoiden päähän tietoa lopuksi opiskelijat suorittavat kirjallisen kokeen.

Koulutus toteutetaan hyvin perinteisellä ja vanhanaikaisella tavalla koska lähtökohta on että ennen kurssin käymistä henkilöillä ei ole mitään tietoa asiansuhteen. Tällöin oppimisen kannalta tämä on tehokas tapa asian opetteluun.

2009-2016  Useille turvallisuusalan (turva) ryhmille - kursseja suunnitteluineen

Vartijan- ja järjestyksenvalvojan pätevyys
Voimankäyttö,- ampuma-asekoulutus
Uhkatilanteiden hallinta
Tietotekniikka, tietoturvallisuus

2012-2014 Suoritin omia AMK opintoja opettamalla nuorisolinjan AMK opiskelijoille mm. työoikeutta, työturvallisuutta sekä tietoturvallisuutta/ turvallisuutta.Käytän opetuksessa sekä itsetehtyjä aineistoja että virallisiavaltakunnallisia aineistoja ja olen noudattanut alan opetussuunitelmaa.

Ymmärrän ja hyödynnän suunittelussa ohjaavia oppimisen teorioita ja oppimiskäsityksiä, sekä toteutan opetukset pedagogisesti perustellen.

1.1 Olen suunitellu ja toteuttanut vuosien varrella useita opintokokonaisuuksia.

Opintokokonaisuudet olen toteuttanut noudattamaan alojen opintosuunitelmia ja kohderyhmän toiveita ja vaatimuksia huomioon ottaen.

OPH:n sivuilta löytyvät alakohtaiset opetussuunitelmat:
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet

Opetus aloitetaan käymällä koulutuksen tavoitteet ja teoria osuudet jotta voidaan siirtyä käytäntöön.

1.8.2015 voimaan tullut turvallisuusalan perustutkinnon perusteet:

Turvallisuusalan perustutkinto

Lisäksi turvallisuusalalla voi suorittaa Ammatitutkinnon ja Erikoisammattitutkinnon.
Joista löytyvät perusteet OPH:n sivuilta.


Osaan otta huomioon osaamisperusteisuuden ja määritellä opiskelijoille kuinka se osoitetaan.

Itse olen suorittanut Turvallisuusalan perustutkinnon ja erikoisammattitutkinnon, sekä ammattitutkinnon osat ilman tutkintoa.

Olen käyttänyt erilaisia koulutuskeinoja saavuttaakseni tarvittavan lopputuloksen.

Opetuksissani on ollut todella kansainvalistä jokaista kansalaisuutta, uskontoa sun muuta osaan huomioda koulutuksissa neutraalin oppimis ympäristön luomisen.

Erityisohjattaviakin on ollut tietyissä koulutuksissa jossa olen huomiodut heidän kykynsä ja tarpeensa kulloinkin.

Tentit ja näytöt olen kursseillani pitänyt ja hallitsen hyvin kyseisen osa-alueen.

Opetusaineistot päivitellään aina tarpeen mukaan erityisesti lain muutoksen takia.

Aineistona olen käyttänyt kaikkea mahdollista PDF tiedostoista aina videoihin.


Käytännön työssani ymmärrän oppimisprosessin merkityksen opetuksen suunittelussa, sekä käytän erilaisia pedagogisesti perusteltuja ja monipuolisia opetus- ja ohjausmenetelmiä.

Olen käyttänyt alla olevie metodeita koulutuksissani.2.1

Mistä apua opintojen suunittelemiseen?

Käymällä itse ne koulutukset / tutkinnot joita aikoo opettaa saa mallin ja aineistot opetuksiin.

Käymällä kouluttajakoulutuksen jonka tarkoitus on valmentaa opettamiseen.

Kehittämällä itseään jatkuvasti erilaisilla koulutuksilla ja monipuolisilla työkokemuksilla.

Ei ole uskottavaa jos kouluttaja/ opettaja ei itse ole tehnyt opetettavia asioita käytännössä.

Turvallisuusalan kouluttajilla on 5 vuoden välein kertauskoulutus jossa kerrataan ja tarkastetaan kouluttajan / opettajan taso mikäli ei ole osaamista tai se ei ole riittävää koulutus luvat peruutetaan.

 W. Glasserin pyramiditeoria:
Teoria  perustuu siihen, että pelkkä näkeminen tai kuuleminen ei riitä, vaan oppii parhaiten opettamalla muita oman kokemuksen mukaan olen samaa mieltä asiasta.2.2  Oppimisprosessi ja sen merkitysOpetuksen tarkoitus on saada henkilö ymmärtänään opetetut asiat ja auttaa häntä elinikäisen oppimisprosessin luomisessa.

Sellaisessa opiskelussa jossa sinulle ei jää mitään päähn on hukkaan heitettyä puuhastelua tarkoitus on saada tietoa ja lisätä ymmärrystä jotta voit hyödyntää sitä omassa elämässäsi.


3. Opiskelijan oikeus turvalliseen opiskeluun:

Opettajan ja koulutuksen järjestäjän tulee ottaa huomioon opiskelijoiden turvallisuus jokaisesta näkökulmasta. Olen omissa opetuksissa ottanut turvallisuudet laaja alaisesti huomioon.


Lähteet:

Helakorpi, S. & Majuri, M. 2010. Opetuksen suunnittelu ja arviointi. Teoksessa S. Helakorpi, H. Aarnio & M. Majuri. Ammattipedagogiikka uuteen oppimiskulttuuriin. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, 145-154.

Honkanen, E., Pynnönen, P. & Raudasoja, A. 2012. Onnistunut opetus - menetelmien kartoitus. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu.                                            http://www.aeo.fi/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/tammikuu-onnistunut-opetus.pdf

Hyppönen, O. & Lindén, S. 2009. Opettajan käsikirja. Opintojaksojen rakenteet, menetelmät ja arviointi. Espoo: Teknillinen korkeakoulu. http://lib.tkk.fi/Reports/2009/isbn9789622480637.pdf

Nurmi, R. 2015. Ammattikorkeakoulujen pedagogiset strategiat. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 17 (3), 24-40.

Opetushallitus. Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet. http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet


ItsearviointiOsaan suunitella turvallisuusalan tutkinnon osat osaamisperusteisesti.


Tiedän kokonaisuutta koskevat asiakirjat:
Näyttötutkintojen perusteet:

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/nayttotutkintojen_perusteetYmmärrän ja pystyn hyödyntämään oppimisen erilaisia menetelmiä, sekä ymmärrän oppimisprosessin merkityksen opetuksen ja ohjauksen osalta.

Pystyn ottamaan opetuksen ja ohjauksen suunittelussa turvallisuuden eri näkökulmia ja todetuttamaan koulutukset turvallisesti.

Osaamisen kehittäminen


Pystyy kehittämään osaamistaan tarvittaessa lisää, mikäli kokee sen tuovan lisäarvoa itselleen.

Osallistumalla verkkoistuntoihin lukujärjestyksessä määräityinä päivinä, sekä osallistua tietoisku päiviin jotka on opinto tarjonnassa, sekä itseopiskelulla.Osaamisen osoittaminen


Pystyn osoittamaan osaamiseni esimerkiksi, verkkoistunnoissa ja videon avulla, sekä tarvittaessa sen lisäksi kirjallisesti.


Osaaminen voidaan osoittaa osaltani jo hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti