sunnuntai 12. kesäkuuta 2016

Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaaminen


10.                 Sovellat opetuksessa ja ohjauksessa kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaamistasi

Olen ottanut opetuksissani hyvin hyömioon S2 ryhmät ja pystyn hyvin ymmärtämään heidän tuen tarpeensä johtuen siitä että itsekkin olen S2 ryhmään kuuluva vaikkakin olen kouuissa opiskellut suomeksi muiden oppilaiden kanssa. Tiedostan omat kehityksen tarpeen ja täten todella pystyn ymmärtämään kuinka voin soveltaa opetuksessa ja ohjauksessa kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta. Mni kulttuurisuudestakin minulla on henkilö kohtaista kokemusta sekä opettajan että omasta elämästäni.
10.1.              Ymmärrät kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden vaikutuksen koulutukseen ja opettajan työhön.

Olen itse opiskellut kaikilla koulu asteilla ja olen opetanut 2 asteen koulutuksissa. Ymmärrän S2 tuomat haasteet ja osaan käsitellä asian ja avustaa henkilöitä niin että saavat tarvitsevansa tuen. Opettajan työ on viime aikoina suomessa kovasti kansainvälistynyt ja opettajan pitää pystyä toteteuttamaan opetuksen niin että se on laadukasta ja mielekästä kaikille.

Olen suorittanut osaamismerkin https://openbadgepassport.com/app/badge/info/18967.10.2.              Tiedät ammatillisen koulutuksen/korkeakoulun kansainvälisyysstrategian ja käytänteet

Kouluissa on kainsainvälistä toimintaa ulkomaan vaihtojen kera. Lisäksi ulkomaalia opiskelijoita opiskelee suomessa kasvavissa määrissä. Koulut kansainvälisyvät kovaa vauhtia. Tämä on todella hyvä asia.

Itsearviointi

Tiedän, ymmärrän, osaan, sekä pystyn kehittämään edellä olevia kohtia.

Olen soveltanut kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuus osaamistani.
Osaan ottaa huomioon erilaiset lähtö kohdat kuitenkin niin että kussakin maassa toimitaan sen maan sääntöjen alla.

Ymmärrän kansainvälisyyden tuomat haasteet koulutukseen ja opettajan työhön, jotta osaan järjestää ammattimaisia koulutuksia kansainvälisellä tasolla.

Tiedän koulujen erilaisia strategioita ja käytänteitä kuten opiskelija vaihdot, kansainvälinen koulujen yhteistyö jne..Lähteet:

Garam, I. & Korkala, S. 2015. Koulussa, yliopistossa, ulkomailla. Tilastoja yleissivistävän, ammatillisen ja korkeakoulutuksen kansainvälisestä oppilas- ja opiskelijaliikkuvuudesta 2014. Faktaa 1A/2015. Helsinki: CIMO.  http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/78224_Faktaa_1A_2015.pdf

Korhonen, V. & Puukari, S. 2013. Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-kustannus

Metsänen, R. & Nisula, L. (toim.) 2013. Mervan käsikirja. Työkaluja oppilaitoksen monikulttuuriseen arkeen. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu.

Pollari, J. & Koppinen, M.-L. 2011. Maahanmuuttajan kohtaaminen ja opettaminen. Jyväskylä: PS-kustannus.
Osaamisen kehittäminen


Pystyn kehittämään osaamistaan tarvittaessa lisää, mikäli koen sen tuovan lisäarvoa itselleni.

Osallistumalla verkko opetukseen ja tietoisku päiviin.Osaamisen osoittaminen


Pystyn osoittamaan osaamiseni verkkoistuinnoissa, videon avulla, sekä lisäksi kirjallisesti.

Osaaminen voidaan osoittaa jo hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti