sunnuntai 12. kesäkuuta 2016

Erityispedagoginen osaaminen
9.                   Ohjaat erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan oppimista yhdessä opiskelijan ja muiden toimijoiden kanssa.

Olen tukenut oppilaita erilaisissa tlanteissa. Ohjannut koulukuraattirille, opolle tai eritysiopettajalle.
Lisäksi olemme muiden toimijoiden kanssa suunitelleet yhdessä kuinka saamme opiskelijalle hänen tarvitsemansa tuen. Siirto toiselle luokalle tai siirto erityisopetukseen taikka pitänyt tavallisessa opetuksessa mutta huomionut eri opiskelijoiden tarpeet.

Olen keskustellut opiskelijoiden kanssa ja olen saanut heidät vaikeuksista ja esteistä huolimatta motivitumaan ja opiskeluun ja sen suorittamiseen.
Osaan tunnistaa ja ohjata opiskelijoita erityis tuen piiriin S2 ja luki.
Erityis pedagogisuus on omasta mielestäni nykypäivänä taallista pedagogiikkaa ja perinteiset opetusmetodit alkavat tuntua erikoisilta. Itse olen ollut aina erilainen oppia minuun ei ole toiminut perinteinen opetus vihasin ylikaiken lue kirjata ja opettele ulkoa. sitten voit unohtaa ja sitä rataa. Itse uskon syvääiseen oppimiseen miksi jotain tehdää ja miten sitä voisi kehittää. Tietysti aluksi ihminen tarvitsee hieman ohjattua opetusta. Ennen kuin kokee valaistumisen. Tietyissä asioisa ulkoa opettelu on välttämätöntä mutta se pitää osata opettajan myydä opiskelijalle haukalla tavalla jotta se on mieluista eikä niin että on pakko nyt vaan tehdä näin. Tärkeintä on selittää miksi näin tehtään miksi siitä on hyötyä että osaa nämä asiat. Hyvä opettaja myy oppimisen ilon opiskelijalle. Itse en mittaa kaikkea aina arvosanoissa koska osaamista on monenlaista ja kiitettäväkin oppilas voi olla tosiasiallisesti huonompi kuin hyvä oppilas. Tärkeintä on tahto ja motivaatiokin.
Olen seurannut monia opiskelijoita Tekevät esimerkiksi päättötyöstä kiitettävän mutta jättävät siihen taas keskinkertainen opiskelija voi hyvinkin jatkaa seuraavaan kouluun.

Opiskelu on kuin juoksisi maratoonia pitää osata säästellä voimia loppua kohden eikä ottaa turhia spurtteja. Koska ne väsyttävät kokonaissuoritusta.

Jokaisella ihmisellä on jokin unelma elämästään osalle riittää asua pahvilaatikossa ja saada 500€ /kk elämiseen.

Osa haluaa hienon urheiluauton ja saada 5000€/kk elämiseen

Osa sitten haluaa omistaa kokomaailman ja kilpailla kuka on rikkain.

Tärkeintä eläässä on nauttia siitä matkasta jonka kulkee me kaikki kuljetaan yksi maratooni elämämme aikana. Oppiminen on koko elämän pituista ja ihminen oppii jokapäivä tahtomattaan jotakin uutta.Itse opetan asoita jotka pohjautuvat sotilaspedagogiikkaan kuten voimankäyttö ja asekoulutusta. Näissä onkin tarkoitus ensin toimia roboottimaisesti ja samalla tavalla. Sitten kun perusteet ovat hallussa voidaan lähteä kehittämään opittua. Aseiden kanssa koulutus pohjautuu hyvin kurinalaiseen toimintaan koska niiden käyttö tulee tapahtumaan pääosin yllätyksellisessä tilanteessa kuten voimankäyttökin. siksi näiden käytännön asioiden pitää juurtua selkärankaan.

Mutta teoria puolen opetuksessa onkin tärkeää alko otsikoiden jälkeen saada ihmiset itse ajattelemaan asiaa syvällisemmin siinä amalla heille syntyy oma näkemys miksi tietyt asiat pitää opiskella niin että ne toimivat vaitojen varassa.9.1.                Tunnistat ja otat huomioon opiskelijan vahvuudet ja erityisen tuen tarpeet

Tunnistan erityiset tarpeet ja otan huomioon opetuksessani. Ihmiset ovat kaikki erilaisia yksilöitä mitään massa keinoa ei ole olemassa vaan jokaisella on omanlaisensa oppimis tyyli. Toiset oppii lukemalla toiset kuuntelemalla jotkut tekemällä ja jotkut oppivat näiden yhdistelmästä parhaiten.

Opettajan työni kannalta olen pitkään tarkkailut erilaisia ihmisiä ja osaan tunnistaa ihmisistä erilaisia asioita. Jokainen ihminen on yksilö joka tarvitsee myös henkilökohtaista huomiota vaikkakin ryhmässä opetetaan. Yksi erkka muodoista onkin pienentää ryhmän kokoa jotta opiskelija voisi saada tarvitsemansa tukea. Itse pitkään koulutus tehtävissä toimineena voin sanoa että massojen koulutus on haasteellista koska pitää osata huomioda mutta kuitenkin tasa puolisesti.

9.2.                Ymmärrät opiskeluhuollon, erityisen tuen ja esteettömyyden merkityksen ammatillisessa koulutuksessa/korkeakoulussa

Nykypäivänä on erittäin vahvassa nousussa erityisen tuen ja estettömyyden asiat.

Tämä ei ole aivan yksiseliteinen asia. Jopa voisin sanoa että on menty liiallisuuksiin joskus pitää ihmiselle todeta että onko tämä nyt sinun kannalta järkevintä vaiko olisiko toinen tie parempi. Kaikista ei tule voittajia vaikka kuinka yrittäisivät. mutta kaikista jotka ei yritä voisi tulla. Tärkeintä kaikessa on se että opiskelija saa tarvitsemansa tuen ja avun. Joskus apu voi olla ohjata opiskelijaa oikeaan suuntaan.

Itse olen tässkin mainio esimerkki olisin tarvinnut erityistä tukea Suomen kilen opetuksessa mutta en saanut sitten menin eteenpäin mutta ei siitä olisi ollut haittakaan jos olisin sanut tukiopetusta siihen. Sanotaan että elämä olisi ollut paljon helpompaa. Nykypäivänä on enemmissämäärin alettu ymmärtämään ihmisten heikkouksia jotta voidaan niitä vahvistaa. Koka vaan pystyy mihin vaan se vaatii osalta enemmän työtä kuin toisilta mutta mikaan ei ole mahdotonta.


ymmärrän näiden merkityksen koulutuksessa.

Lähteet:

Honkanen, E., Kaikkonen, L. & Kotila, H. 2008. Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. Helsinki: WSOY.

Miettinen, K. 2015. Erityisopetuksen käsikirja. Ammatillinen peruskoulutus ja aikuiskoulutus. Helsinki: Opetushallitus. Viitattu 23.5.2016. http://www.oph.fi/download/173192_erityisopetuksen_kasikirja.pdf

Moberg, S. et al. 2009 (tai uud.). Erityispedagogiikan perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.


Määttä, S., Kiiveri, L. & Kairaluoma, L. (toim.) 2014. Otetta opintoihin. Jyväskylä: Niilo Mäki instituutti.


Itsearviointi
Tiedän, ymmärrän, osaan, sekä pystyn kehittämään edellä olevia kohtia.

Pystyn ohjaamaan erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa ja osaan myös ohjata henkilön erityisopettajan luokse mikäli hän tarvitsee todella erityisohjausta eikä pysty suoriutumaan perus ohjauksessa.

Osaan tunnistaa ja ottaa huomioon opiskelijoiden vahvuuksia ja heikkouksia ja miettiä erilaisia vaihtoehtoja lisäksi osaan konsultoida ammattilaisen kanssa mikäli on tarvetta.

Ymmärrän erikoistuen merkityksen koulutuksissa ja opiskelu huollon jotta pystyn etsimään vaihtoehtoisen tavan oppimisille tai ohjaamaan henkilön asiantuntijan luokse.
Osaamisen kehittäminen


Pystyn kehittämään osaamistani tarvittaessa lisää, mikäli koen sen tuovan lisäarvoa itselleni.

Osallistumalla verkkoistuntoihin, tietoiskutarjontaan ja itseopiskelun avulla.Osaamisen osoittaminen


Pystyn osoittamaan osaamiseni verkkoistunnoissa, videon avulla, sekä kirjallisesti.

Osaaminen voidaan osoittaa jo hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti