sunnuntai 12. kesäkuuta 2016

Arvo-osaaminen

17.                 Toimit ammatillisen koulutuksen/korkeakoulun arvojen sekä oman alasi että opettajan eettisten periaatteiden mukaisesti

Ammattietiikka ja eettiset periaatteet

Olen toiminut ammatillisen koulutuksen arvojen, sekä oman alani, että opettajan eettisten periaatteiden mukaisesti.

17.1.              Tunnet opettajan toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet

Olen perehtynyt eettisiin periaatteisiin ja minulla on niistä kokemusta.
'

17.2.              Ymmärrät kestävän kehityksen periaatteita ammatillisessa koulutuksessa/korkeakoulussa (sis. työhyvinvoinnin)

Kestävä kehitys

Ymmärrän työhyvinvoinnin ja työsuojelun merkituksen kestävän kehityksen yhtenä merkittävänä tekiänä.

Itsearviointi

Tiedän, ymmärrän ja pystyn kehittämään edellä olevia kohtia.

Osaan toimia yleisten arvojen ja oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Tunnen opettajan toimintaa ohjaavat periaatteet.

Ymmärrän kestävän kehityksen merkityksen koulutuksissa ja yhteiskunnallisesti.

Tiedän, ymmärrän ja pystyn kehittämään työturvallisuutta ja työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti.


Lähteet:

Enlund, E. 2013. Opettajien eettinen kuormittuneisuus ja eettisten dilemmojen sisällöt. Psykologia 48 (3), 176-195, 250.

Leino-Kilpi, H. 2016. Eettiset kysymykset opettajan työssä. Teoksessa T. Saaranen, M. Koivula, H. Ruotsalainen, C. Wärnå-Furu & L. Salminen (toim.). Terveysalan opettajan käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 73-87.

Mitä on kestävä kehitys? 2016. Ympäristöministeriö.  http://www.ym.fi/fi-fi/ymparisto/kestava_kehitys/mita_on_kestava_kehitys

Niemi, H. & Sarras, R. 2012. Tykkää tästä! Opettajan ammattietiikka sosiaalisen median ajassa. Jyväskylä: PS-kustannus.

YK ja maailman tila. Helsinki: Suomen YK-liitto.  http://www.ykliitto.fi/yk70v


Osaamisen kehittäminen


Pystyn kehittämään osaamistani tarvittaessa lisää, mikäli koen sen tuovan lisäarvoa itselleni.

Osallistumalla verkkoistuntoihin lukujärjestyksessä määräiltyinä päivinä, sekä osallistua tietoisku päiviin jotka on opinto tarjonnassa, sekä itseopiskelulla.Osaamisen osoittaminen


Pystyn osoittamaan osaamiseni esimerkiksi, verkkoistunnoissa ja videon avulla, sekä tarvittaessa sen lisäksi kirjallisesti

Osaaminen voidaan osoittaa jo hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti