sunnuntai 12. kesäkuuta 2016

Arviointi- ja palaute-osaaminen

7.       Ohjaat opiskelijan ymmärtämään ammattitaitovaatimukset/osaamistavoitteet,  arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit

Ymmärrän ammattitaito vaatimukset oman alani koulutus ohjelman mukaisesti.


7.1.    Ymmärrät ammatillisen koulutuksen/korkeakoulutuksen arviointia koskevat määräykset,  ohjeet ja käytännöt

Ymmärrän ja olen käyttänyt työssäni koulutuksen arviointi koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytäntöjä.

Opetuksissani arviointi 0-3 tai hyväksytty- hylätty.

0. 
1. osaa tehdä ohjatusti.
2. osaa tehdä itsenäisesti
3. osaa tehdä itsenäisesti ja ymmärtää tekemisensä vaikutukset

8.       Käytät erilaisia oppimisen ja osaamisen arvioinnin menetelmiä pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti.

Koulutusta suunittelu vaiheessa tarkastellaan mitkä vaatimuksen kyseiselle osiolle on.


8.1.     Ymmärrät arvioinnin tehtävät ja tavoitteet

Arviointia on palaute, arviointi ja jatkuvaarviointi.


Lähteet:

Aaltonen, K. & Camara, A. 2014. Työkaluja osaamislähtöiseen arviointiin. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 16 (3), 44-52. Myös verkkojulkaisuna : http://www.okka-saatio.com/aikakauskirja/pdf/Aikak_2014_3_C_Aaltonen_et_al.pdf

Opetushallitus. 2015. Arvioinnin opas. Ammatillinen peruskoulutus, näyttötutkinnot. Helsinki: Opetushallitus.  http://www.oph.fi/download/165456_arvioinnin_opas.pdf

Saranpää, M. 2012. Arvostan osaamista, arvioin osaamisia. Kriteerien kriteerit. Teoksessa: H. Kotila & K. Mäki (toim.). Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2. Helsinki: Edita, 67-88.


Itsearviointi

Tiedän, ymmärrän, osaan, sekä pystyn kehittämään edellä olevia kohtia.

Eri koulutuksissa on omat laaditut osaamistavoitteet ja niistä sovelletut arviointi kriteerit.

Ymmärrän ja osaan ohjata opiskelijaa niin että myös hänkin ymmärtää mitä häneltä vaaditaan ja miten hän saa hänen toivomansa arvosanan.Ymmärrän 2. asteen ja 3 asteen koulujen erot. sekä niitä koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytäntöjä.Ymmärrän ja osaan hyödyntää monipuolisia arviointi menetelmiä perustellen.


Osaamisen kehittäminen


Pystyn kehittämään osaamistani tarvittaessa lisää, mikäli koen sen tuovan lisäarvoa itselleni.

Osallistumalla verkkoistuntoihin, tietoisku päiviin ja itse opiskelun avulla.Osaamisen osoittaminen


Pystyy osoittamaan osaamisensa verkkoistunnoissa lisäksi esimerkiksi videon avulla, sekä tarvittaessa kirjallisesti.

Osaaminen voidaan osoittaa jo hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti